SEMPRA PRAHA a.s., šlechtitelská stanice

Veltrusy, Ostrov 60

+420724610620

Šlechtitelská stanice Veltrusy vznikla v roce 1947 jako zelinářské pracoviště Osevy Praha v areálu budov a pozemků tvořících bývalé hospodářské zázemí zámku Veltrusy. V roce 1956 převzal stanici Šlechtitelský a semenářský podnik Praha a práce stanice byla obsahově zaměřena na udržovací šlechtění a novošlechtění zelenin.
Tento trend pokračoval i po roce 1977, kdy se objekt stal součástí Výzkumného a šlechtitelského ústavu zelinářského v Olomouci.
Z tohoto období pocházejí některé, ve své době velmi populární odrůdy zelenin, např. fazol Veltruská Saxa, tykev Veltruská obří, reveň Jara, brukev Violeta či mrkev Olympia.

V roce 1981 došlo k zásadní změně obsahové náplně a ze stanice zelinářské se stala stanice květinářská, zaměřená na udržovací šlechtění a novošlechtění letniček a trvalek. Proto také bylo pracoviště zařazeno do působnosti Výzkumného a šlechtitelského ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích.
O pět let později se pak po privatizaci staly Veltrusy součástí a.s. Sempra Praha.
Hlavní náplní práce se stalo udržovací šlechtění a novošlechtění letniček, produkce a prodej zeleninové a květinové sadby a širokého sortimentu sušených květin.


Letničky
V zahradnické praxi mluvíme o rostlinných druzích, které lze použít k okrasným účelům pouze v jednom vegetačním období. Jsou to tedy jednoleté rostliny, které v témže roce vyklíčí, vyrostou, vykvetou, utvoří semena a uhynou. Mezi letničky však můžeme zařadit i druhy, které jsou v teplejších oblastech vytrvalé, ale v naší zeměpisné šířce nejsou schopny přezimovat

Udržovací šlechtění
Je dlouhodobý proces, založený současně na negativním i pozitivním výběru rostlin, který vede ke stabilizaci druhu či odůdy a zároveň zaručuje, že odrůda i po mnoha letech odpovídá představám jejího tvůrce-šlechtitele.


User profile image
Pavel Mikunda udělil/a komentář
25. 04. 2017 - 04:55

Oznámit chybu