Pstruhařství Mlýny

Vacov-Žár, Žár 25

+420603888542


Pondělí: 9:00 — 11:30 12:30 — 17:00
Úterý: 9:00 — 11:30 12:30 — 17:00
Středa: 9:00 — 11:30 12:30 — 17:00
Čtvrtek: 9:00 — 11:30 12:30 — 17:00
Pátek: 9:00 — 11:30 12:30 — 17:00
Sobota: 9:00 — 11:30 12:30 — 17:00
Neděle: zavřeno

Současné pstruhařství bylo založeno v roce 1999, kdy jsem celý objekt zdědil. Od té doby se začala budovat současná pstruhárna, která se soustřeďuje především na produkci tržních pstruhů a sivenů.

 

Průtočná farma na odchov pstruha duhového a sivena amerického byla postavena v letech 1999 – 2005 na říčce Spůlce v osadě Mlýny (Vacov – Žár). Tato farma využívá pouze gravitační průtok čisté vody ze Spůlky přes betonový žlab, ve kterém dochází k odchovu ryb. Na konci žlabu je usazen sedimentační konus, ze kterého jsou všechny sedimenty z chovu ryb odčerpávány do odkalovací jímky. Tento žlab se nasazuje rozkrmeným plůdkem o velikosti cca 6 – 8 cm a odchov trvá jeden rok.

Recirkulační farma na odchov pstruha duhového, sivena amerického a jeseterů
Jedná se o současnou nejmodernější technologii pro chov lososovitých ryb. Zařízení používá minimální množství vody z průsaků říčky Spůlky. Voda je zachycována v drenážní jímce, kam dotéká přefiltrována skrze písčito-štěrkový sediment a je následně čerpána do recirkulace. Voda zde neustále cirkuluje a je pouze minimálně doplňována o čerstvou, především na pokrytí potřeby odkalení systému. Samotná farma je složena z chovného prostoru pro ryby a technických částí pro čištění vody (biofiltr). Veškeré odpadní látky jsou separovány v odkalovacím zařízení samotné recirkulace, odkuď jsou čerpány do sedimentačního rybníčku a následně využívány jako organické hnojivo.
Do této farmy je také nasazován rozkrmený plůdek o velikosti 6 – 8 cm a odchovávaná ryba do velikosti 15-20 dkg. Po té se přepustí do průtočné farmy, kde se chová až do tržní velikosti.


User profile image
udělil/a komentář
06. 05. 2017 - 08:35

Oznámit chybu