Doležal Jakub - zemědělská výroba

Troubsko, Školní 215/54

+420731146293

Zemědělským podnikatelem jsem se stal na podzim roku 2010. Toto rozhodnutí přišlo po 6 letech práce v zemědělském podniku se zaměřením na šlechtění a výrobu osiv. Současně jsem budoval domácí hospodářství a připravoval se na zahájení činnosti.

Cílem je vybudovat fungující hospodářství s rostlinnou i živočišnou výrobou a navázat tak na dávnou tradici hospodaření mých předků v Troubsku.

Hospodařím na úrodných půdách řepařské výrobní oblasti v průměrné nadmořské výšce 280m v katastru Troubska, Ostopovic a Popůvek.

Zaměření mé činnosti je především na rostlinnou výrobu. Pěstuji obiloviny, brambory, pícniny a také zeleninu, kterou prodávám zákazníkům čerstvou ze dvora. V současné době stoupá obliba této formy prodeje.

Vedle rostlinné výroby se zabývám také chovem koz a okrajově také drůbeže.

V hospodářství se snažím spolupracovat s přírodou, používám jen nezbytné množství chemických přípravků, abych zbytečně nezatěžoval životní prostředí a také vyrobené produkty.

Do budoucna plánuji dle možností rozšíření výměry půdy, rozšíření chovu koz, dovybavení farmy mechanizací a vybudování skladových prostor.


Oznámit chybu