Moravské statek Cvrčovice

Zdounky, Cvrčovice 45

Moravské statek Cvrčovice

Naše hospodářství se nachází na hranici tří oblastí: Hané x Valašska x Dolňácka. Jedná se spíše o takové malé hospodářství, kde se snaží najít rovnováhu mezi potřebami člověka a přírodou. Žije tu pár zvířat a dožívá také hrstka lidí.

Informace o jednom maličkém statku, kde se snaží hospodařit pro radost. Práce se zvířátky, chov na maso a produkty, pěstování potravin, důležité věci pro udržení pocitu sounáležitosti s přírodou. Moderně se tomuto říká bio-zemědělství, bio-farma, atd. Nejde ale o to, jak se tomu říká, ale jak se to dělá.


Oznámit chybu