Zámecké sady Chrámce

Chrámce, Chrámce 14

+420476110041

Zámecké sady Chrámce jsou rodinným podnikem který hospodaří v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří,
ve IV. Ochranném pásmu.

Jsme ekologickým provozem zaměřeným na pěstování ovoce s jeho následným zpracováním. Farma šetrně hospodaří nejen v oblasti vlastního provozu, ale snaží se i o popularizaci šetrného přístupu k přírodě a prostředí.

Zámecké sady Chrámce jsou zemědělským provozem - rodinnou farmou.

Celková plocha sadů cca 95 ha, 1,9 ha vinic + 7 ha trvalých travních porostů.
V ekologickém režimu je celá výměra včetně veškeré ostatní produkce.

Hlavním druhem ovoce, které farma produkuje jsou hrušky, které pěstujeme na více než polovině výměry. Vedle ovocnářské výroby se věnujeme i chovu ovcí. Hlavním důvodem chovu ovcí je vypásání sadů vysokokmenů.

Na pozemcích byl vykonán botanický a entomologický průzkum, kde byl dokladován výskyt skupin kriticky ohrožených druhů a druhů uvedených v Červené knize. Během krátké doby se vytvořila v sadech biologická rovnováha mezi predátory a škůdci. Hospodaříme v ekologickém režimu již od roku 1997, tedy od doby, kdy ekologické zemědělství nebylo dotačně podporováno pro vyrovnání ztrát z tohoto systému hospodaření.
Hospodářství je kontrolováno CZ-KEZ, kontrolní organizací Mze. V podstatě jde o způsob hospodaření s vyloučením jakýchkoliv nepřirozených vstupů a zásahů.

Cca 99% ovoce šetrným způsobem zpracováváme tradičními metodami na výrobky, kde jsou vyloučeny jakékoliv chemické látky pro konzervaci a uchování.


Oznámit chybu