MED - VČELÍ FARMA CIHLÁŘOVI

Úžice, Kopeč 5

+420775906207


čtvrtek 8–20
pátek 8–20
sobota 8–20
neděle 8–20
pondělí 8–20
úterý 8–20
středa 8–20

Rodinné hospodářství se zaměřením na chov včel, produkci medu a dalších zemědělských komodit.


HISTORIE VZDÁLENÁ I MÉNĚ VZDÁLENÁ
Něco málo k historii. Hospodářství pochází z roku 1874. V roce 1947 zemědělskou usedlost zakoupil pan Ladislav Boháč, sedlák původem ze Staré Boleslavi. Ten zde, spolu s rodinou, hospodařil na 45 hektarech orné půdy, choval skot, prasata, koně, drůbež, holuby a také zhruba 50 včelstev. V roce 1950 bylo hospodářství s nástupem násilné kolektivizace zestátněno a majitelé posléze (roku 1952) bez náhrady vystěhováni za hranice okresu. Tento fakt se tragicky podepsal na celé rodině.

Po dlouhých čtyřiceti letech bylo možno konečně navázat na rodinnou zemědělskou tradici. V roce 1992 syn pana Boháče, taktéž Ladislav Boháč (ml.), zažádal v rámci restitucí o navrácení hospodářství. Vzhledem k tomu, v jakém stavu se usedlost nacházela (viz. fotografie), musel mít spolu s rodinou notnou dávku odvahy a víry, aby byl schopen radikálně změnit svůj život, přestěhovat se na statek, začít hospodařit a zároveň rekonstruovat vše co bylo potřeba. Všechny budovy, obytné i hospodářské, byly ve značně havarijním stavu. Obytná budova nevhodná k bydlení, všechny objekty bez omítek a z větší části bez střech, okolí zarostlé a sloužící zbytku obce jako veřejná skládka. Přeměna na slušné místo pro život a podnikání trvala dlouhou dobu a stále ještě pokračuje. Pan Boháč se ve svém podnikání zaměřil hlavně na rostlinnou výrobu (obiloviny, olejniny a okopaniny), na pěstování zeleniny a menší chov prasat. Až v roce 2000 se s příchodem pana Petra Cihláře (nyní zeť pana Boháče) na statku znovu objevují včely.

Začínali jsme se třemi včelstvy - v letošním roce (2015) zazimujeme 1052 včelstev (tak jsme to dokázali :-)).

Rok 2017 - máme 1200 včelstev - ale to už je asi opravdu náš strop :-).


SOUČASNOST

Jeden z důvodů proč jsme se rozhodli chovat včelstva ve větším množství byla nutnost restrukturalizace farmy. Farma byla zaměřena hlavně na rostlinnou výrobu a to na 45 ha orné půdy, což samo o sobě moc na uživení není a z hlediska budoucnosti nemělo podnikání perspektivu. Proto jsme si ponechali polnosti, které dále obhospodařujeme a k tomu jsme začali budovat včelařský provoz.
Velký důraz klademe na kvalitu vyráběných produktů. Proto jednou z prvních investic bylo vybudování nové veterinárně schválené medárny a stáčírny medu, která má přiděleno registrační číslo CZ-15529. Tento provoz je pod stálým veterinárním dozorem a odpovídá normám EU.
Upřednostňujeme produkci kvalitních jednodruhových medů které získáváme z ovocných stromů, řepky, akátu, hořčice, lípy a slunečnice. Abychom byli schopni tyto medy získat, kočujeme se včelstvy za snůškou až do vzdálenosti 30 kilometrů od farmy. Včelstva máme umístěna na devíti kočovných stanovištích, z kterých se v podletí převážejí na zimoviště.
Dále máme v nabídce medové speciality, kdy do klasického pastovaného medu přidáváme např. skořici, zázvor, kakao nebo rakytníkový, malinový či višňový extrakt. Více informacích o našich výrobcích naleznete v našem e-shopu :-).

Naší výhodou je soběstačnost ve výrobě úlů, rámků a jiných potřeb pro včelaření. Truhlářskou výrobou se zabýváme převážně v zimních měsících, kdy naše včelky odpočívají a sbírají síly na další sezónu.

Zákazník si nás může být jistý tím, že náš med pochází opravdu od včel. Nejsme překupníci medu, vzhledem k počtu včelstev nejsme nuceni med nakupovat. U nás máte jistotu, že med je opravdu med.


User profile image
Marika Kopecká udělil/a komentář
13. 06. 2021 - 07:45

Oznámit chybu